Doğal Tohum Halısı

Türkiye'nin ilk ve tek ekolojik doğal çim halısı! Menü

Çevre Politikamız

al-Ser Çim › Çevre Politikamız

Çevreye duyarlı hammadde ve malzeme kullanımı ile çevreye olumsuz etkimizi en aza indirecek sistemler geliştirmek için, çevre dostu ürünler üretiyoruz.

Tekno Çim Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak amacımız çevreyle olan her türlü bireysel ve kurumsal etkileşimimizde diğer bir deyişle hayatımızın her alanında; enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve kullandırmak, çevreye duyarlı hammadde ve malzeme kullanımı ile çevreye olumsuz etkimizi en aza indirecek sistemler geliştirmek, çevre dostu ürünler üretmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara belirlenen standartlara uymak ve güncelliğini sağlamak, çevre dostu ürünler üretmek tüm ekibimizin temel prensiplerindendir.

Çevre Yönetimi Sistemimiz, çevre amaç ve hedeflerimizi izleyerek; sürekli gözden geçirilmesi, bu amaçla personelimizde çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilir olmasını da kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.